fredag 2 november 2018

Det Goda Arbetet i ett socialt och ekologiskt sunt samhälle

LO:s kongress år 2020 ska behandla ett program för Det goda arbetet. Här har jag kompletterat det manifest som stod i Arbetet 2017-11-17 med text om ett ekologiskt sunt arbete. Ge gärna synpunkter längst ner på sidan.

Parterna på arbetsmarknaden behöver enas om principer för en grön omställning. Löntagarnas deltagande är centralt för att klara konkurrenskraft och välfärd. Vi har i Sverige en i praktik använd modell för samverkan på arbetsplatsen. Erfarenheter från denna samverkan behöver nu utvecklas för att fylla de ekonomiska, sociala och ekologiska behoven i morgondagens arbetsliv. De sju punkterna i Det goda arbetet kan användas inför centrala och lokala förhandlingar och i en politisk dialog om medbestämmande och trygghet i arbetet vid en grön omställning.

Global skapande förstörelse


Människans historia är historien om ekologiska kollapser. Tidigare var de regionala. Nu finns en global kapitalism med en global skapande förstörelse. Förhoppningar ställs till att internationella överenskommelser ska hindra en global ekologisk kris. Men den dominerande marknadsbaserade klimatpolitiken skapar misstro och motstånd.

Kostnader för omställning är tunga att bära för dem med lägre inkomster. För att lyckas klara välstånd och miljö måste därför ekonomiska, sociala och ekologiska mål gå hand i hand. För individen bör hållbart arbete innebära hälsa, utveckling och meningsfullhet samt en god levnadsstandard.

Sju punkter Det Goda Arbetet 2020


1.Trygga människor. Arbete förändras ständigt. För att nå ett hållbart arbete krävs gemensam vilja. Trygg försörjning är grunden för ett gott liv och till förändring. Alla ska ha jämlik möjlighet till arbete, utan sortering efter kön eller bakgrund. Arbetslöshet skapar motstånd och håller tillbaka initiativ. Vid sjukdom eller övertalighet ska finnas trygga försäkringar samt trygg omställning till annat arbete. Effektivisering inom offentlig sektor ska ge höjd kvalitet, inte sänkt bemanning. 

2. Stolt, kreativ, meningsfullt. Efter arbetsdagen ska löntagaren kunna gå hem stolt förvissad om att ha gjort ett meningsfullt arbete som inte belastar naturen. Ekologiskt hållbart arbete gagnas av att produkter och tjänster ständigt får en högre kvalité. Det ger meningsfulla hållbara produkter. Rätt energikvalité ska användas, det påverkar miljön mindre. Till exempel används el effektivast vid hantering av information (dator, Internet, mobiltelefoni, TV, mm). För att minska flödet av material ska produkter återcirkuleras. Helst med bevarad kvalité så att deras värde (ansamlade arbete) inte slösas bort. Det ställer krav på kreativitet och ett omfattande samarbete mellan många branscher.

3.Medbestämmande. En jämspelt relation mellan ledning och anställda gagnar lärande och utveckling. Brist på inflytande medför brist på ansvar och initiativ. Dels behöver var och en ett inflytande över sitt eget arbete. Dels behövs ett väl skött fackligt inflytande via MBL och i bolagsstyrelser samt genom fackligt utsedda skyddsombud. En idé är att även utse gröna skyddsombud som bevakar att verksamheten följer överenskomna regler utifrån ekologiska behov.

4.God arbetsmiljö. Arbete ska utformas efter människors skiftande förutsättningar och aktuella arbetsförmåga. Trivsel, få arbeta säkert, förbli frisk och att utvecklas som människa är en förutsättning för delaktighet, hög produktivitet och god förtjänst. Försäkring vid arbetsskada ska ge full kompensation.

5.Organisatorisk och teknisk utveckling ska stödja kreativitet, yrkeskunnande, samarbete och att information blir gemensam. Arbete ska vara lärande genom vidgning av arbetsuppgifter och utbildning som en del i arbetet. Då utvecklar löntagaren sitt värde på arbetsmarknaden och omställning underlättas. Arbetsuppgifter ska utformas för arbete i grupp med gemensam utveckling av varandra och verksamheten. På arbetsplatser med social gemenskap är fler nöjda och engagerade. Mångkunnighet ger flexibilitet som gynnar både anställda och verksamhet. 

6.Arbetstider utifrån sociala behov. Arbetstider ska medge en god social samvaro på fritiden. Vid arbete på udda tider och när arbete är flexibelt i tid och rum behöver löntagaren ett särskilt inflytande. Ökad produktivitet ska kunna tas ut som kortare arbetstid och delpension.

7.En rättvis andel. Arbetets resultat ska fördelas rättvist och jämställt. Det gynnar en hållbar utveckling genom ekonomisk trygghet, delaktighet och att missnöjda inte ställs mot varandra.

För att klara av klimatkris och miljöförstöring behövs erfarenheter från arbetsplatserna och åtgärder i produktionen. Den fackliga rörelsen har en lång tradition av att bidra till lösningar av problem i arbetslivet. Idén med Det goda arbetet är att erbjuda arbetsgivare ett större engagemang från löntagarnas sida för att i gengäld få trygghet genom inflytande. Det kan gå förvånansvärt bra.

2 kommentarer:

  1. Mycket goda tankar och ambitiösa mål. Att skapa en samverkan mellan arbetsgivare och anställda är en förutsättning för att alla ska må bra och kunna ta sin del och bidra till dessa mål. Men då behöver vi alla tillsammans ha den riktiga viljan att vara med. I det pressade arbetsliv vi har idag kan det vara svårt att få till det. Här behövs en gemensam syn över de uppsatta målen med det goda arbetet.

    SvaraRadera
  2. Hotel & Casino, Dubai, UAE - Air Jordan23
    Guests can try the outdoor pool. If you're looking for a pool show to get air jordan 18 retro red in the 1xbet 우회 주소 centre, air jordan 18 retro yellow suede the Hotel & Casino, Dubai, UAE has a wide where to get air jordan 18 retro varsity red range of outdoor swimming show air jordan 18 retro racer blue pools.Hotel class: Adults onlyRooms: 2616 sq ft

    SvaraRadera